Vronergeest

Kennel van de Vronergeest

De kennelnaam is afgeleid van de oude strandwal de Vronergeest. De huidige locatie is Sint Pancras. Deze strandwal is een binnenlandse duinrug ten noordoosten van Alkmaar en binnen de West-Friese omringdijk. Aan de westzijde begrensd door de Vronermeer en aan de oostzijde aan de Heerhugowaard.

In de loop der eeuwen is het zand afgegraven en zijn duinen allang niet meer zichtbaar.  De Bovenweg, vroeger Breedeweg en de hoogst gelegen weg van Sint Pancras, was ooit een holle weg in een duinlandschap.
Tot 1296 lag het dorp Vronen op deze duinrug. Vroongronden betekenen volgens het Nederlands Landschap: zacht golvende duinen met schrale beplanting

http://www.klankbordgroepsintpancras.nl

GESCHIEDENIS

De West-Friezen voelden zich vrij.
Maar de Hollandse Graven als Willem II en zijn zoon Floris V wilde hun zeggenschap en gebied uitbreiden.

West-Friezen verzetten zich en hebben graaf Willem II in een hinderlaag gelokt en gedood.
Zijn zoon Floris V werd in 1272 , na een aanval met zijn leger, aanvankelijk door de West-Friezen van Vronen tot Haarlem verjaagd.
Maar in de winter van 1288 wist hij met Zeeuwse huurlingen over ijs en over de Zuiderzee de West-Friezen te verslaan.
Floris liet 5 dwangburchten bouwen om de West-Friezen onder de duim te houden.
Floris schrijft aan de Engelse Koning Edward, met wie hij goede relaties onderhoudt, dat hij zijn doodsvijanden “de Friezen”, in vier veldslagen heeft overwonnen en het lichaam van zijn vader “Roomskoning Willem II” heeft teruggevonden. ”Iets dat ik boven alles wenste”.

De informatie hierover is terug te vinden in de rijmkronieken van Melis Stoke de geschiedschrijver van Floris V. zie ook http:/ondergang west-friesland
In 1296, na de dood van Floris kwamen de West-Friezen weer in opstand en vond de slag plaats op de Vronergeest bij Vronen. Deze slag werd door Graaf Jan I van Holland gewonnen. De 4 verzetsleiders, Brune Jan, Pieter Bennic, Oubal op den Oudendijc en Vedde van Vronen werden verbannen en het dorp Vronen gebrandschat. Het dorp mocht niet meer herbouwd worden. Vronen, ook wel als Vroonen en Vroenen geschreven, mag nooit meer bestaan.
De grond verviel aan de graaf en werd verpacht. Er kwamen toch weer huizen en er werd een kapel gebouwd, gewijd aan de heilige Pancratius en zo ontstond rond 1506 het dorp Sint Pancras . Door de Hollandse overheersing verloren de West-Friezen de Friese taal, het vernederlandste en verbasterde tot een dialect.

   vlag van West Friesland

De kennelnaam is gekozen om de historische achtergrond, de relatie met West Friesland – Friesland en de plaats waar het eerste nestje van de Vronergeest is geboren.
Inmiddels wordt de kennel van de Vronergeest ook in Houten als kennelnaam gebruikt.
De naam Vrone leeft gelukkig ook nog voort in de naam van de plaatselijke voetbalclub en de benaming van de Alkmaarse buitenwijk “de Vroonermeer”.